Kampanjevilkår

KAMPANJEVILKÅR

Ved å delta i vår julekalender godkjenner du følgende vilkår:

Om kampanjen

Orkla Foods Norge lanserer i år Grandiosa julekalender på baksiden av pizzaeskene med gode vinnermuligheter og flotte premier. Kampanjen varer fra 1. november til 31. desember 2019. Det skal deles ut mer enn 2000 premier.

 

Deltagelse

Du må være 18 år eller eldre for å delta i konkurransen. For at registreringen skal være gyldig må du fylle inn navn, gyldig epost-adresse og telefonnummer på kampanjesiden. Registreringen er personlig og kan ikke overdras til andre. Deltakere må være bosatt og ha fast adresse i Norge. Navn på vinnere vil ikke bli publisert.

 

Hvordan og når avgjøres vinner(e)

Vinnere av Grandiosa julekalender må registrere vinnerkoden på grandiosa.no i perioden mellom 01.11.2019 og 31.12.2019. Vinnerkoden finner du på innsiden av en av lukene. Det er ikke mulighet for å registrere vinnerkode etter 31. desember 2019. Alle registrerte vinnere vil få tilsendt premier i løpet av januar 2020.

 

Premiens innhold

Ulike gevinstnivåer gir ulike premier. Det kan også forekomme ulike gevinster innenfor samme gevinstnivå.  Det er ikke mulighet for å bytte premier mot andre. Premier kan heller ikke byttes til kontanter.

 

Tvister og uenighet

Ved uenighet om konkurransevilkårene forbeholder Orkla Foods Norge seg retten til å foreta en skjønnsmessig avgjørelse av forholdet. Deltagerne kan ikke rette erstatningskrav mot Orkla Foods Norge på bakgrunn av kampanjen. Orkla Foods Norge forbeholder seg rett til uten varsel å foreta endringer i, eller tilføyelser til, vilkårene for kampanjen.

Orkla Foods Norge forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å holde tilbake premier dersom en vinner etter Orkla Foods Norge oppfatning ikke er kvalifisert, påmeldingen er ugyldig eller vinneren ikke oppfyller de nødvendige kravene som er fastsatt i disse vilkårene og betingelsene.

Orkla Foods Norge forbeholder seg rett til å ekskludere personer fra konkurransen hvis gitt person etter Orkla Foods Norges oppfatning kan oppleves som støtende.

Orkla Foods Norge forbeholder seg rett til å ekskludere personer fra konkurransen hvis det mistenkes stemmejuks.

Orkla Foods Norge forbeholder seg rett til å trekke tilbake eller endre kampanjen dersom uforutsette omstendigheter eller omstendigheter utenfor arrangørens kontroll skulle inntreffe.

 

Ansvar

Bruk av nettsiden skjer på egen risiko. Orkla Foods Norge fraskriver seg ethvert ansvar i forhold til tap av data og/eller endringer i brukerens systemer som en konsekvens av bruk. Alt materiale på nettsiden eies av Orkla Foods Norge, eller eksterne lisensgivere/rettighetshavere og er rettslig beskyttet.

For spørsmål kan du kontakte oss på e-mail: Forbrukerservice@orkla.no