Konkurransevilkår

Vilkår for bruk av bilde i markedsføring av pizza Grandiosa

Du har sendt inn et bilde til Grandiosa Forbrukerkampanje («Bildet»). Her følger vilkår for Orkla Foods Norge AS («OFN») bruk av Bildet, som du godtar og innestår for ved å krysse av i samtykkeruten på påmeldingssiden:

  • OFN har fri rett til å bruke Bildet på Grandiosa-emballasje frem til kampanjen er avsluttet. Bildet kan også vises i annet kampanjemateriell, slik som i reklamefilm og annonser, i alle medier. Selv om kampanjen er avsluttet, kan Bildet fortsatt være tilgjengelig for forbrukerne i restopplag av produkter og reklamemateriell, samt på nettsider.
  • OFN har fri adgang til å endre og redigere Bildet.

 

Du bekrefter videre at:

  • Bildet er av deg.
  • Du har tatt Bildet selv eller at personen som har tatt Bildet (fotografen) samtykker til vilkårene her.
  • Premien i konkurransen er å få bildet sitt med på Grandiosa-emballasjen og annet kampanjemateriell, og hverken du eller fotografen vil motta betaling for OFNs bruk av Bildet.
  • Du garanterer at OFN har rett til å bruke Bildet som i henhold til disse vilkårene, og er forpliktet til å erstatte et hvert tap som OFN eventuelt måtte bli påført på grunn av krav fra tredjeparter som følge av at OFN ikke lovlig kan bruke Bildet i henhold til vilkårene her. Vi informerer også om at det kan være straffbart å sende inn et bilde av andre personer, eller mot fotografens vilje.
  • Denne avtalen reguleres av norsk rett. Tvister som oppstår på grunnlag av eller i tilknytning til denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke lykkes med å komme til enighet om en løsning på en tvist, kan denne bringes inn for de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.

 

Ytterligere personverninformasjon

Personopplysninger som behandles i kampanjen er bildet av deg som du har sendt inn til kampanjen («Bildet»), navn, alder, bilde av legitimasjon, og kontaktinformasjon. Kontaktinformasjonen vil bli brukt til å kontakte deg i forbindelse med utvelgelsen av bilder til kampanjen, og dersom det blir behov for å kontakte deg senere i relasjon til bruken av Bildet. Det rettslige grunnlaget for bruken av personopplysninger er ditt samtykke og at bruken er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg.

Personopplysningene dine vil bli slettet dersom du ikke vinner konkurransen og ditt bilde blir valgt ut. Dersom ditt bilde blir valgt ut, vil personopplysningene lagres i tre år etter at kampanjen er avsluttet, av dokumentasjonshensyn.

Personopplysningene vil lagres på Microsofts servere i Europa. Dersom det blir aktuelt å gi Microsoft i andre land midlertidig tilgang systemer der opplysningene er lagret, for eksempel ved feilretting, så er tilfredsstillende personverngarantier sikret gjennom EU-standardavtale og/eller EU/US Privacy Shield-avtalen. Send oss en e-post om du ønsker en kopi av disse.

Orkla Foods Norge AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i kampanjen. Kontakt oss på privacy@orkla.no om du vil ha innsyn i, korrigere eller slette personopplysninger som er lagret om deg. Merk at retten til sletting ikke gjelder dersom ditt bilde er valgt ut i kampanjen (se ovenfor). Du kan på samme måte protestere mot eller kreve begrensning av behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.

I tillegg gjelder egen personverninformasjon i relasjon til nyhetsbrev osv, som du finner lenger ned på påmeldingssiden.