Bærekraftsarbeid i Grandiosa

Små, riktige grep med stor betydning

Vi jobber hele tiden med å redusere vårt klimautslipp. I produksjon leter vi etter måter å spare energi, vi jobber kontinuerlig med å redusere svinn og avfall, og vi prioriterer bedre emballasjeløsninger.

6 %

tynnere papp

=

52,8 tonn​

CO2 per år

Emballasje

Gradvis reduksjon med stor effekt

Gradvis reduksjon med stor effekt

Små grep kan gjøre stor forskjell, og papptykkelsen på emballasjen er en av dem. All vår emballasje er resirkulerbar, og vi gjør det vi kan for at produktene skal ha høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse. Over et par år har vi redusert tykkelsen på pizzaemballasjen med 6 %. Dette tilsvarer hele 220 tonn papp og en reduksjon i klimautslipp tilsvarende 52,8 tonn CO2-ekvivalenter per år, basert på tall fra det svenske forskningsinstituttet RISE. I tillegg kommer en reduksjon av utslipp som følge av lavere transportbehov.

Klodemerket

Klimamerking av mat

Klimamerking av mat

Grandiosa ønsker å hjelpe forbrukerne med å ta informerte valg. Derfor merker vi våre mest klimavennlige pizza-varianter med Klodemerket. Klodemerket følger strenge retningslinjer og baserer seg på RISEs klimadatabase. En grundig analyse av råvarer, emballasje, transportutslipp og produksjonsmetode inngår i klassifiseringen av hvert enkelt produkt.
Med lavt klimautslipp menes produkter som gir mindre enn 0,8 kg CO2/porsjon eller 2,1 kg CO2 per kg​.
Matsvinn

Mål om halvering innen 2025

Mål om halvering innen 2025

Fabrikken vår på Stranda har som mål å halvere matsvinn fra produksjon innen 2025. Med systematisk jobbing gjennom hele produksjonsprosessen, inkludert store investeringer i maskiner, er målet innen rekkevidde. Og reduksjon av matsvinn betyr reduksjon av klimautslipp.

Grandiosa gir også lite matsvinn i hjemmet, for den er like god dagen etter hvis du skulle være så heldig å ha rester liggende i kjøleskapet. I tillegg er pizza genialt for  å bruke opp råvarer du har i kjøleskapet ved å legge det på før eller etter steking.

Råvarer

Produksjon med etiske retningslinjer

Produksjon med etiske retningslinjer

Befolkningsvekst i kombinasjon med stadig mer merkbare klimaendringer gjør at presset på naturressursene øker. For å forsikre oss om at vi bruker råvarer som er produsert på etisk vis, samarbeider vi tett med våre leverandører for å håndtere sosiale og miljømessige utfordringer. For eksempel må alle leverandører følge våre etiske leverandørkrav og sørge for at produksjonen skjer i tråd med internasjonale krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

Skroll til toppen